Programowanie arkuszy stylów CSS - preprocesor Sass (w składni SASS i SCSS)

Frontend - HTML, CSS, JS
preprocesory less saass css kolejka wesole miasteczko

Preprocesory CSS pozwalają na pisanie arkuszy stylów w sprytniejszy (krótszy, bardziej przejrzysty) sposób a następnie ich skompilowanie do tradycyjnych, natywnych arkuszy CSS obsługiwanych przez wszystkie najnowsze przeglądarki. Pozwalają na użycie mechanizmów niedostępnych w specyfikacji CSS3 a przydatnych w codziennym użytkowaniu.

W Visual Studio 2015 i 2017 do kompilacji kodu Sass podczas buildu można użyć wtyczki Web Essentials.

Na rynku istnieje wiele preprocesorów. Oprócz Sass istnieje również na przykład LESS, który jest już jednak wypierany z rynku.

W przypadku Sass korzystać można z dwóch rodzajów składni: starsza SASS i młodsza SCSS.

 • SASS
  • używa wcięć zamiast nawiasów klamrowych
  • reguły oddziela znak nowej linii
 • SCSS
  • używa nawiasów klamrowych
  • reguły oddzielane średnikiem
  • składnia jest walidowana jako CSS

W każdym przypadku pliki SASS mają rozszerzenie “.scss”.

 

Jakie najważniejsze działania można zrobić dzięki SASS?

 • zmienne
  • na przykład:
   $fancy-color: #000000;
   
   div {
     background-color: $fancy-color;
   }
 • wielostopniowe zagnieżdżane instrukcje
  • na przykład:
   /*klasyczne CSS*/
   
   article p {
     font-size: 12px;
     .article span {
     font-size: 10px;
   }
   
   .article span : hover {
     text-decoration: underline;
   } 
   
   /*może być zapisane jako SASS:*/
   
   .article {
     p {
       font-size: 12px; 
     }
   
     span { 
       font-size: 10px; 
       &:hover {
          color: blue; 
         }
      }
   }
 • wstawki (mixin) parametryzowane
  • wstawki są podobne do helperów z ASP.NET MVC. Definiuje się je jak funkcje, które można implementować w wielu miejscach w kodzie
   • na przykład (z jednym parametrem):
    @mixin fancy-function($color)
    {
      background-color: $color;
      width: 100%;
    }
    
    color-box {
        @include fancy-function(“#000”);
    }
   • z dwoma parametrami i wartościami domyślnymi:
   • @mixin fancy-transistion($element: all, $time: .1s, $option: linear) { /* Poprzez przypisanie wartości do zmiennych ustawimy wartości domyślne, które będą używane gdy wywołamy mixin bez parametrów */ -webkit-transition: $element $time $option; transition: $element $time $option; /* transition: all .2s linear */}wywołanie parametrów domyślnych.color-box {@includefancy- transition;wywołanie parametrów zdefiniowanych.foo {@include transition(all, .5s, ease-in-out)}
 • dziedziczenie bezpośrednie
  • dzięki słowu kluczowemu @extend można przenieść style bezpośrednio z jednego elementu do drugiego
  • na przykład:
   .info {
     background-color: lightblue; 
     padding: 10px;
   }
   
   .success { 
     @extend .info;
     border-color: green;
   }
   
   .danger { 
     @extend .info;
     border-color: red;
   }
 • import
  • standardowe importowanie arkuszy styli generuje dodatkowe zapytania HTTP
  • dzięki słowu kluczowemu @import można zaimportować inny arkusz SASS, który zostanie połączony w momencie kompilacji
  • na przykład:
   @import 'admin’; 
   gdzie admin oznacza plik admin.scss

Źródła: https://www.merixstudio.pl/blog/co-daje-sass-dlaczego-warto-uzywac-sass/ http://grafmag.pl/artykuly/wstep-do-sass-prepreocesora-jezyka-css/

Tomasz Osiński Tomasz Osiński
Programowanie arkuszy stylów CSS - preprocesor Sass (w składni SASS i SCSS)
2017-09-13 20:22:30
Komentarze
Aby dodac komentarz musisz być zalogowany

Zobacz podobne artykuły

Nazywam się Tomasz Osiński. Jestem programistą web developerem od 2008 roku. Obecnie pracuję w Banku Millennium jak .NET web developer, poza tym rozwijam startupy, blogguję. Pokazuję, że za pomocą ASP.NET, HTML, CSS i JS można budować wydajne aplikacje i strony internetowe. Ukazuję potrzeby wdrażania nowoczesnego podejścia do zarządzania w IT (Lean, Kanban, SCRUM, Agile)

Blog, który czytasz tworzę w w/w technologiach i udostępniam na GitHubie