C# - typy wartościowe w przykładach

ASP NET MVC i C#
podstawowe typy wartosciowe referencyjne opis

Warto poznać wszystkie predefiniowane typy wartościowe. Ich nazewnictwo w C# często nie jest konsekwentne w przypadku odpowiednich typów z dopuszczalnymi wartościami ujemnymi i tylko dodatnimi.

Na przykład byte to 8-bitowa liczba całkowita (czyli z zakresu 0 - 255) a odpowiednik byte z wartościami ujemnymi (128 do 127) to sbyte. Inaczej jest w przypadku short i ushort.

Literał jest to tekstowa reprezentacja wartości danego typu. Służą do przypisywania wartości dla zmiennych.

Definicje typów:

Typ

Definicja

Przykład

Literał

bool

typ logiczny

true, false

0

char

16-bitowy znak z tablicy Unicode

U +0000 do U +ffff

'\0'

decimal

128-bitowa wartość dziesiętna z dokładnością 28-29 cyfr znaczących

(-7.9 x 1028 do 7.9 x 1028) / 100 do 28

0.0M

double

64-bitowa wartość o podwójnej precyzji używana do obliczeń zmiennoprzecinkowych

(+/-)5.0 x 10-324 do (+/-)1.7 x 10308

0.0D

float

32-bitowa wartość o pojedynczej prezycji używana do obliczeń zmiennoprzecinkowych

-3.4 x 1038 do + 3.4 x 1038

0.0F

 

Dodatnie

Dodatnie i ujemne

byte

8-bitowa liczba całkowita

0 do 255

0

sbyte

8-bitowa liczba całkowita

-128 do 127

0

ushort

16-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)

0 do 65,535

0

short

16-bitowa liczba całkowita

-32,768 do 32,767

0

uint

32-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)

0 do 4,294,967,295

0U

int

32-bitowa liczba całkowita

-2,147,483,648 do 2,147,483,647

0

ulong

64-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)

0 do 18,446,744,073,709,551,615

0UL

long

64-bitowa liczba całkowita

-9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807

0L

Źródła: Źródła własne

Tomasz Osiński Tomasz Osiński
C# - typy wartościowe w przykładach
2017-06-01 18:42:37
Komentarze
Aby dodac komentarz musisz być zalogowany

Zobacz podobne artykuły

Nazywam się Tomasz Osiński. Jestem programistą web developerem od 2008 roku. Obecnie pracuję w Banku Millennium jak .NET web developer, poza tym rozwijam startupy, blogguję. Pokazuję, że za pomocą ASP.NET, HTML, CSS i JS można budować wydajne aplikacje i strony internetowe. Ukazuję potrzeby wdrażania nowoczesnego podejścia do zarządzania w IT (Lean, Kanban, SCRUM, Agile)

Blog, który czytasz tworzę w w/w technologiach i udostępniam na GitHubie